Deratizasiya

Deratizasiya - infeksiya mənbəyi olan və onu yayan gəmiricilərin tələf edilməsidir. Kənd təsərrüfatı müəssisələrinə zərər vuran və yoluxucu xəstəliklərin (vəba, tulyaremiya, leşmanioz və s.) daşıyıcısı olan gəmircilərin məhv edilməsidir.

SIÇAN  VƏ SİÇOVULLARIN MƏHV EDILMƏSI

Siçovullar siçankimilər fəsiləsinə aid gəmiricilərdir. Onlar bütün qitələrdə geniş yayılmış məməlilər dəstəsidir. Hal- hazırda 100-dən artıq siçovul növü məlumdur. Siçovullar sürətlə çoxalır, onlar il boyu törəyib arta bildikləri üçün ona görə də istənilən ərazini sürətlə ələ keçirirlər. Artıq üç aylıq olanda onlar törəyib artmağa hazır olurlar. Siçovullar  4 – 5 il yaşayırlar. Onlar müxtəlif tikililərdə və yaşayış yerlərində, insana bilavasitə yaxınlıqda yaşayırlar və bununla da əsas təhlükə mənbəyinə çevrilirlər.

 

7/24 Rejimində Xidmət Göstəririk